Naujienos spausdinti

Sveiki atvykę į Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ interneto svetainę

Tikimės, kad čia rasite visą Jums reikiamą informaciją


 

NAUJIENOS
 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI (LOGOPEDAS, SOCIALINIS PEDAGOGAS), MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS (MUZIKOS PEDAGOGAS) DIRBA  NUOTOLINIU BŪDU

NUO 2020 M. LAPKRIČIO 18 D. IKI LAPKRIČIO 27 D.

Būkite sveiki, saugokite save ir kitus!

 
 
2020-11-20 |

 

 

Lapkričio 16 – 20 dienomis vaikų lopšelyje - darželyje „Auksinis gaidelis“ vyko veikla skirta Tolerancijos ir „Geltonojo kaspino“ dienoms paminėti. Džiugu, kad darželio mokytojai kartu su savo ugdytiniais parengė spalvingus, nuotaikingus plakatus, kurie papuošė darželio erdves.

 
 
2020-11-19 | Lapkričio 19-oji Geltonojo kaspino diena

 

Smurto prieš vaikus prevencija.

Lapkričio 19-oji Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena.


https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija?fbclid=IwAR3PPXp8Dy13gEfjpf-d73JEkl6lrX1XYcZQTZKzEXL1tgmDyc_jxVvxqpI

 
 
2020-11-18 | VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) SKELBIA ATRANKĄ VIRĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) SKELBIA ATRANKĄ VIRĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

 

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – virėjo(os) pareigoms užimti.

Informacija pretendentams:

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras). Biudžetinė įstaiga. Tarybų g. 9, 31134 Visaginas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190230639. Tel. (8 386) 72 057, Faks. (8 386) 71 706, el. p.  sekretore@auksinisgaidelis.lt

Pareigybės pavadinimas: virėjas, C lygis.

Darbo krūvis – 0,9 etato, 36 valandos per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: virėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: išsilavinimas – turi būti įgijęs virėjo profesinę kvalifikaciją, žinoti virtuvės darbo organizavimą, žinoti įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles, žinoti įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą, žinoti patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją, žinoti įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus, žinoti pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas, žinoti šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą, žinoti paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus, žinoti pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas, I valstybinės kalbos mokėjimo  kategorija.

Virėjo funkcijos:

  1. tiksliai, pagal svorį priimti iš maisto sandėlio maisto produktus;
  2. pagal maisto produktų paruošimo taisykles ir technologiją bei sudarytą valgiaraštį gaminti kokybišką, porcijų normas atitinkantį maistą, tikrinti priimtų prekių pavadinimus, kiekį, markiravimą, įpakavimą;
  3. išduoti grupėms pagal nustatytą laiką, kontroliuoti ir užtikrinti, kad į grupes  išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;
  4. užtikrinti, kad maistas į grupes  būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;
  5. darbą virtuvėje organizuoti pagal sanitarinius-higieninius reikalavimus;
  6. pildyti priskirtus savikontrolės žurnalus;
  7. dalyvauti atliekamose inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
  8. vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkio padalinio vadovo, maitinimo organizatoriaus pavedimus ir užduotis, pagal priskirtą kompetenciją, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. 8 386 71706.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) tvarkos aprašą (lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-31).

 
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>