Administracinė informacija » Darbo užmokestis spausdinti

LOPŠELIO-DARŽELIO DOKUMENTAI

 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO sistema nuo 219-01-01 atsisiųsti

pakeista nuo 2019-07-01

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2018 M. LAPKRIČIO 2 D. atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2018 M. RUGSĖJO 1 D. atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2018-02-01 atsisiųsti 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2017-09-01 atsisiųsti

 

2017 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  atsisiųsti

 

2016 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti


2015 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

 

2014 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

 

LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  2011 METAMS atsisiųsti


LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 2011 m. atsisiųsti

 

LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ 2012 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS PAGAL PAREIGYBES atsisiųsti

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO atsisųsti