Administracinė informacija » Finansinių ataskaitų rinkiniai spausdinti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS atsisiųsti

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

 

 

2020 BIUDŽETINIAI METAI

 

I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS atsisiųsti

2019 BIUDŽETINIAI METAI

IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti  pastabos prie ataskaitos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti  

 

III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti  tęsinys 

 

II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti  tęsinys atsisiųsti

 

 

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisisųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti tęsinys atsisiųsti

 

2018 BIUDŽETINIAI METAI

2018 m. rugsėjo 1 d. Mokinio krepšelio ataskaita

 

IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti, tęsinys

 

III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti, tęsinys

 

II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

 

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

 

 

2017 BIUDŽETINIAI METAI

Mokinio krepšelio ataskaita 2018 finansiniams metams atsisiųsti/out_data/BIUDZETAS/mk-2018-ataskaita-fin-metams.pdf

Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto projektas

2017  m. PROGRAMOS  SĄMATA 

INFORMACIJA 

2017 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsiaiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų ketvirčio atskaitomybės, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinį, finansinės būklės ataskaita atsisiųsti

II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti 

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2016 BIUDŽETINIAI METAI

IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2016 METAI

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (suvestinė).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (biudžetas-pedagogai), (biudžetas-neišvadrintas personalas),  (biudžetas-reprezentacija).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (krepšelis - ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas), (krepšelis - ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui), (krepšelis - priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas), (krepšelis - priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa: tėvų lėšos.

 

2015 BIUDŽETINIAI METAI

 IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 

Lopšelio-darželio 2015 metų biudžetas atsisiųsti

 

2015 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetas atsisiųsti

2014 METAI 

IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2014 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

2013 METAI 

IV KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL  2013.12.31 D. DUOMENIS atsisiųsti

4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

III KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS atsiųsti
2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  atsisiųsti
3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti
4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

 II KETVIRTIS   

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS atsiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

 I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

2013 m. biudžetas atsisiųsti

2013 m. biudžeto projektas

2012 METAI

IV ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis" tarpinės finansinės ataskaitos

 

2011 METAI

I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2012 M. BIUDŽETO PROJEKTAS atsisiųsti

2012 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS PAGAL PAREIGYBES atsisiųsti

Pareigybių sąrašas ir etatai 2012-01- 01 atsisiųsti

Aiškinamasis raštas atsisųsti

VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2011 M.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2011 m. atsisiųsti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atsisiųsti

Finansinė būklės ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti