Administracinė informacija » Strateginiai planai spausdinti

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAVIMAS

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2019 metų strateginis veiklos planas

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2019 metų strateginio veiklos plano projektas:

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) aiškinamasis, suvestinė

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) aiškinamasis, suvestinė

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) aiškinamasis, suvestinė

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) aiškinamasis, suvestinė

Aplinkos apsaugos programa (08) aiškinamasis, suvestinė

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2018 metų strateginis veiklos planas:

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) veiklos plano suvestinė, finansinių šaltinių suvestinė, aiškinamasis raštas

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017 metų strateginis veiklos planas:

Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016–2018 metų strateginio veiklos planas atsisiųsti

 Švietimo paslaugų plėtros programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programasuvestinė, aiškinamasis raštas 

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015–2017 metų strateginis veiklos planas:

 Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014–2016 metų strateginis veiklos planas atsisiųsti

Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa  suvestinė atsisiųsti

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa suvestinė atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa suvestinė atsisiųsti

 

 

2013–2015 metų STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

02 programa  ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

06 programa   SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

06 programos vertinimo kriterijų suvestinė

2012-2014 m. strateginis veiklos planas atsisųsti

2010-2012 m. strateginis veiklos planasatsisiųsti