Administracinė informacija » Veiklos ataskaitos spausdinti

 

VEIKLOS ATASKAITOS

2019-03-28    Dėl pritarimo Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) 2018 metų veiklos ataskaitai

 

VEIKLOS PLANŲ ATASKAITOS

2018 metų veiklos plano ataskaita

2017 metų VEIKLOS PLANO ATASKAITA

2016 metų veiklos plano analizė-ataskaita  

2015 metų veiklos plano ataskaita atsisiųsti

2013 metų veiklos plano ataskaita atsisiųsti

2013 metų veiklos planas atsisiųsti

2011-2012 m. m. veiklos programos ataskaita atsisiųsti

 

STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ ATASKAITOS

2018 metų strateginio veiklos plano ataskaita atsisiųsti

2017 metų strateginio veiklos plano ataskaita:

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

2016 metų strateginio veiklos plano analizė-ataskaita

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

2015 metų strateginio veiklos plano ataskaita

Programų vykdymas ir monitoringas

Vertinimo kriterijų suvestinė 

Strateginių planų 2014 matais įgyvendinimo ATASKAITA

 

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS

Dėl pritarimo Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) 2018 metų veiklos ataskaitai

Direktorės Laimos Šamatavienės 2017 m. veiklos ATASKAITA

Direktorės Laimos Šamatavienės  2016 m. VEIKLOS ATASKAITA

Direktorės Laimos Šamatavienės  2015 m. VEIKLOS ATASKAITA 

Direktorės laimos Šamatavienės 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA 

Direktorės Laimos Šamatavienės 2013 m. VEIKLOS ATASKAITA 

Direktorės Laimos Šamatavienės 2012 m. VEIKLOS ATASKAITA

Direktorės Laimos Šamatavienės 2011 m. VEIKLOS ATASKAITA 

 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANO 2018 METŲ ataskaita 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS

2017–2018 m.m. plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

 

 

MOKINIO KREPŠELIO ATASKAITOS

2018 finansiniai metai atsisiųsti

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITOS

2018 metai atsisiųsti

2017 metai atsisiųsti

2016 metai atsisiųsti

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITOS

2018 metai atsisiųsti

2017 metai atsisiųsti

2016 metai atsisiųsti

 

2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO ATASKAITOS

2018 m.  2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo ataskaita

2017 m.  2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo ataskaita

2016 m.  2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo ataskaita

2015 m.  2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo ataskaita