Administracinė informacija » Veiklos planai spausdinti

VEIKLOS PLANAI

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2019 metų veiklos plano projektas atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2018 metų veiklos planas atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017 metų veiklos planas atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2016 metų veiklos planas atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015 metų veiklos planas

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014 ųjų metų veiklos planas

Visagino-lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2013 metų veiklos planas atsisiųsti

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA „GRŪDELIS"   atsisiųsti 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) EDUKACINIŲ ERDVIŲ PLĖTOJIMO PROGRAMA „DARŽELIS, KURIAME GERA VISIEMS“ 2017–2021 M. atsisiųsti

VISAGINO LOPŠLIO-DAŽELIO  „AUKSINIS GAIDELIS“  2015-2019 METŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „NORIU BŪTI SVEIKAS IR SAUGUS“ atsisiųsti

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA:

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ PLANAI

2018-2019 mokslo metai atsisųsti

2017-2018 mokslo metai atsisiųsti

2016-2017 mokslo metai atsisiųsti

2015-2016 mokslo metai atsisiųsti

2014-2015 mokslo metai atsisiųsti

2013-2014 mokslo metai atsisiųsti

2012-2013 mokslo metai atsisiųsti

2011-2012 mokslo metai atsisiųsti

2010-2011 mokslo metai atsisiųsti

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAVIMAS

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2018 metų strateginis veiklos planas:

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) veiklos plano suvestinė, finansinių šaltinių suvestinė, aiškinamasis raštas

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017 metų strateginis veiklos planas:

Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017 metų strateginio veiklos plano ataskaita:

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016 metų strateginio veiklos plano analizė-ataskaita

Švietimo paslaugų plėtros programa (02) atsisiųsti

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti

Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015 metų strateginio veiklos plano ataskaita

Programų vykdymas ir monitoringas

Vertinimo kriterijų suvestinė

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016–2018 metų strateginio veiklos planas atsisiųsti

 Švietimo paslaugų plėtros programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programasuvestinė, aiškinamasis raštas 

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015–2017 metų strateginis veiklos planas:

 Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti

STRATEGINIŲ PLANŲ 2014 METAIS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014–2016 metų strateginis veiklos planas atsisiųsti

Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa  suvestinė atsisiųsti

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa suvestinė atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa suvestinė atsisiųsti

 

2013 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (06)VYKDYMAS IR MONITORINGAS atsisiųsti

PROGRAMOS (06) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ atsisiųsti

VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2016 METŲ PRIORITETŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINŲ, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2013-AIS METAIS atsisiųsti

2013 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS  PROGRAMOS (02)VYKDYMAS IR MONITORINGAS atsisiųsti

ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS (02) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ atsisiųsti

VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2016 M. PRIORITETŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2013 METAIS atsisiųsti

 

2013–2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

02 programa  ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

06 programa   SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

06 programos vertinimo kriterijų suvestinė

2012-2014 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS atsisųsti

2010-2012 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANASatsisiųsti