Administracinė informacija » Viešieji pirkimai spausdinti

 

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) pirkimų organizavimo tvarka atsisiųsti

 

2019 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ,PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6gl6o

 

2018 metai

 

VYKDOMI PIRKIMAI:

TVOROS REMONTO DARBŲ PIRKIMAS. INFORMACIJA

TUALETO IR PRUSYKLOS KAMBARIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS. INFORMACIJA

 

2018 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ,PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 

 

2017 metai

2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2017 m.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

2016 metai

2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2016 m.:

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Liepos mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Liepos mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

2015 metai

2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2015 m.:

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Sausio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Sausio mėnuo.

 

2014 metai

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Liepos mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Liepos mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. I II KETVIRTYJE 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2015-05-01 IKI 2015-09-30 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 METAIS  PLANAS atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2013-09-01 IKI 2013-12-31 atsisiųsti

 

Lopšelio-darželio  viešųjų pirkimų planas 2014 m. atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" prekių, paslaugų, darbų planas 2012 m. atsisiųsti
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" prekių, paslaugų, darbų planas 2011 m.  atsiųsti