Korupcijos prevencija spausdinti

 

2018-01-16 |   Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Atmintinė. Atsisiųsti

 

2017-01-11 | ATMINTINĖ

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:
raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas elektroniniu paštu antikorupcija@visaginas.lt  telefonu  (8~386) 60 774 (darbo dienomis) ir Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“, Tarybų g. 9, 31134 Visaginas elektroniniu paštu auksinisgaidelis@sugardas.lt  telefonu (8~386) 71 706 (darbo dienomis).

 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

 

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2016-2018  m. kovos su korupcija programos priemonių planas

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2016 metų planas

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2015  metų planas

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2014  metų planas

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2012–2014 metų programa

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2013 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

 

ATASKAITOS

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. ATASKAITA atsisiųsti

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2015 metų ataskaita

Lopšelio-darželio 2015 metų korupcijos prevencijos veiklos ataskaita atsisiųsti

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2014 metų ataskaita

Lopšelio-darželio kovos su korupcija 2013 metų ataskaita

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2012–2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2012 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2012–2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2012 METAIS  ATASKAITA