Korupcijos prevencija spausdinti

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Atsakingas už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis" – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2018 m. splaio 16 d. direktoriaus įsakymas V-105.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA nuoroda Visagino savivvaldybė

 

2018-01-16 |   Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Atmintinė. Atsisiųsti

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:
raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas elektroniniu paštu antikorupcija@visaginas.lt  telefonu  (8~386) 60 774 (darbo dienomis) ir Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“, Tarybų g. 9, 31134 Visaginas elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt,  telefonu (8~386) 71 706 (darbo dienomis).

 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

 

ATASKAITOS

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. I PUSMEČIO ATASKAITA atsisiųsti

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" DARBUOTOJŲ, KURIE PAGAL EINAMAS PAREIGAS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS atsisiųsti