Metodinė veikla spausdinti
VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEAGOGIKOS CENTRO) PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEAGOGIKOS CENTRO)

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 
 
2016-06-17 | Ekologinė viktorina „Miško takeliais“

Ekologinė viktorina „Miško takeliais“

 

„Pasaulis supantis vaikus, tai pirmiausia, gamtos pasaulis su neribotu turtu įvykiais, su neišsemiamu grožiu. Čia, gamtoje, vaikų proto amžinis šaltinis. Supančios tikrenybės pažinimo procesas yra niekuo nepakeičiamas emocinis minties stimulas. Ikimokyklinio amžiaus vaikams šis stimulas yra svarbiausias.

V. Suchomlinskis.

 

L. d. „Auksinis gaidelis“ gr. „Nykštukai“ (5-6 m. vaikai) įvyko ekologinė viktorina  „Miško takeliais“. Jos tikslas: apibendrinti vaikų žinias apie supantį pasaulį, įgytas įvairių  ryšių veiklose. 

L. d. „Auksinis gaidelis“ gr.“ Nykštukai“ auklėtojos: Maria Drinevskaya, Larisa Pilkionienė

 

 

 

plačiau
 
2016-06-15 | Patarimai pedagogams „Kaip atpažinti gabų vaiką"

PATARIMAI   PEDAGOGAMS

„Kaip atpažinti gabų vaiką"

 

 

 

 

 
 
2016-06-15 | GABIŲ IR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ INTEGRAVIMO METODAI, FORMOS IR BŪDAI

GABIŲ  IR  SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ INTEGRAVIMO METODAI, FORMOS  IR BŪDAI

 
 
2016-05-19 | KONSULTACIJA – MOKYMAI PEDAGOGAMS INFORMACINĖ SISTEMA „MŪSŲ DARŽELIS“

KONSULTACIJA – MOKYMAI PEDAGOGAMS INFORMACINĖ SISTEMA „MŪSŲ DARŽELIS

 

Skaityti

 
 
20105-20 | Ugdymosi situacijų kūrimas dirbant pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“

Šie mokslo metai man pirmieji, kai vaikų ugdymą organizuoju naudodamasi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. Gilindamasi į šiame apraše išskirtas vaikų pasiekimų sritis įsitikinau, kad būtina tenkinti individualius vaiko poreikius, įsiklausyti į vaikų siūlomą žaidimų tematiką, kurti žaidybinę aplinką, sudaryti sąlygas kokybiškam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymuisi.

 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/ugdymosi-situaciju-kurimas-dirbant-pagal-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasa-/22365

 

 
 
2016-05-19

Grupė „Boružėlėsnuo 2016-04-14 iki 2016-05-05  lopšelio-darželio tvorelėje patalpino  kūrybinių darbelių parodą ,,Mūsų skambūs vardai“, kurios tikslas – skatinti vaikų saviraišką, iniciatyvą, kūrybiškumą; atpažinti ir kopijuoti savo vardo raides; panaudoti kūrybinei veiklai įvairią techniką ir medžiagas: plastiliną, grūdus, popierių, įvairius pavekslėlius. Parodoje dalyvavo grupės vaikai ir pedagogai. Visi vaikai su dideliu džiaugsmu dalinosi savo patirtais įspūdžiais nuo idėjų paieškos savo darbeliams iki gauto rezultato.  Mūsų vardai ne tik skambūs, bet ir labai gražūs.

   Parengė grupės „ Boružėlės“ pedagogai  Irina Kostiučenko ir Svetlana Veteorec

 

plačiau
 
2016-05-03 | Kūrybinių darbelių paroda ,,Abėcėlės raidelės“

Tikslas – supažindinti vaikus su rusų kalbos abėcėle, panaudoti kūrybinei veiklai įvairią techniką ir medžiagas.

Parodoje dalyvavo vaikai su savo šeimos nariais  bei grupės „Boružėlės“ darbuotojai. Grupės pedagogės Irina ir Svetlana labai dėkingi vaikų tėveliams, kurie aktyviai ir kūrybingai prisidėjo prie parodėlės. Šiuo laiku mūsų abecelė nukėliavo į Visagino vaikų biblioteką.

        Parodą organizavo Svetlana Veteorec ir Irina Kostiučenko, grupės ,,Boružėlės” auklėtojos

plačiau
 
2016-05-09 | GERA TRADICIJA

Š. m. gegužės 5 d. vaikų darželyje „Gintarėlis“ įvyko eilinis „Slavų mozaika“ festivalis. Tai ryškus,  saulėtas, linksmas festivalis – jis tapo gera tradicija mūsų mieste. Jame dalyvavo ir mūsų lopšelio-darželio „Nykštukų“ grupės vaikai. Jie dainavo linksmas dažnutes, atliko šokį „Solovuška“ bei parodė rusų liaudies žaidimą „Vorobej“, į kurį įtraukė ir žiūrovus. Festivalis paliko nepamirštamą įspūdį. Šventės pabaigoje vaikai vaišinosi skaniais pyragaičiais.

„Nykštukų“ grupės auklėtojos L. Pikionienė, M. Drinevskaya,    meninio ugdymo mokytoja I. Abdulajeva

plačiau