Naujienos spausdinti
2014-05-20 | ŠEIMOS – TAUTŲ DIENA VISAGINO LOŠELYJE-DARŽELYJE ,,AUKSINIS GAIDELIS“

2014 m. gegužės 16 d. Visagino lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“ įvyko lopšelio-darželio bendruomenės Šeimos –  Tautų šventė. Lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ bendruomenę sudaro 12 tautybių.

Šventėje dalyvavo lopšelio-darželio darbuotojai,  ugdytinių šeimos bei jų giminės.

Po iškilmingo šventės atidarymo parodomąją programą rodė tautinės šeimos: rusų, lietuvių, latvių, baltarusų, ukrainiečių, totorių. Tautiškumo programoje natūraliai skambėjo dainos, šokiai  su tos tautos nacionalinėmis kultūros vertybėmis, papročiais, tradicijomis, tautų tradiciniais patiekalais.

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Šeimos dieną dar labiau suartino lopšelio-darželio bendruomenę draugiškumu, atvirumu, nuoširdumu bei pavyzdžiu mūsų mažiesiems ugdytiniams. Šventė suteikė džiugių emocijų tiek mažiesiems, tiek suaugusiesiems, leido pajusti etninį, kultūrinį ir pilietiniį tapatumą ir susitelkti tolesniam tarpusavio bendradarbiavimui.

Smagi šventė baigėsi, tačiau tikimės, kad jų bus dar ne viena, nes vienas svarbiausių lopšelio-darželio pirmenybinių tikslų – ugdyti mažuosius tautine dvasia, sekti geru pavyzdžiu. 

Renginio organizacinė komanda dėkoja visiems, kurie padėjo šį renginį padaryti įsimintiną ir turiningą. 

Žiūrėkite Galeriją

 Parengė Laima Šamatavienė, lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorė