Naujienos spausdinti
2016-02-25 | Mūsų pedagogai dalyvavo ir laimėjo respublikiniame konkurse

„Iniciatyvos fondas“ 2015 metais skelbė naują programą, skirtą šalies pedagogams. Dalyvaujantys konkurse „Nauja idėja“ turėjo galimybę gauti naujausios literatūros, plečiančios ugdymo galimybes, ir tokiu būdu taikyti pažangias mokymo programas.

Konkurse, vykusiame nuo lapkričio 27 iki gruodžio 13 dienos, galėjo dalyvauti šalies mokytojai, dėstytojai ar darželių auklėtojai ir kiti pedagogai. Jie turėjo pateikti paraiškas, kokioms ugdymo programoms reikalingos literatūros jie norėtų gauti ir kaip ji leistų patobulinti mokymo procesą. Šioms knygoms nupirkti „Iniciatyvos fondas“  skyrė 10 tūkstančių eurų.

Labai malonu, kad mūsų lopšelio-darželio pedagogai dalyvavo šitame konkurse ir laimėjo knygas bei metodinę medžiagą. Regina Servut gavo mokymo priemonę vaikams besimokantiems lietuvių kalbą Gražinos Kovger-Sniečkuvienės „Žaiskime lietuvių kalbą“. Larisa Minič laimėjo paveikslų rinkinius „Lietuva“ ir „Lietuvių etninė kultūra“. Natalja Solovjova – amerikiečio psichologo Naidželo Lata knygą tėvams ir pedagogams „Perskaitykite, kol vaikai neišvarė jūsų iš proto“.

Nauja metodinė medžiaga bus tikrai naudinga mūsų pedagogams ir vaikams!

 

Auklėtoja Natalja Solovjova