Naujienos spausdinti

Grupė „Boružėlės“ nuo rugsėjo 21 d. lopšelio-darželio tvorelėje patalpino kūrybinių darbelių parodą  ,,Linksmi delnai“.    

Kviečiame aplankyti parodą.                                                         

Parengė grupės „Boružėlės“ pedagogė Irina Kostiučenko

plačiau
 

Mielieji,

 

Vėl užversime vasaros langus ir žengsime pro naujųjų mokslo metų duris...

Šį kartą naujuosius mokslo metus pradėsime neįprastai.

Dėl padidėjusių COVIS-19  atvejų, tėveliai šventėje dalyvauti negalės (remiamasi SAM rekomendacijomis nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d.).

 

RUGSĖJO  1– osios  šventė vyks:

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiams 10.00 val. darželio kiemelyje (jeigu bus geras oras).

Likusios grupės kiekvienoje grupėje atskirai,  kur  vaikučius pasitiks pasakų personažai su vaišėmis.

Svarbu:
• Draudžiama ateiti į lopšelį-darželį, karščiuojant (37.3°C ) ar prastai jaučiantis, turint peršalimo simptomų.
• Draudžiama į ugdymo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
• Šventės kieme metu visiems suaugusiems dalyviams privaloma dėvėti kaukę.
• Patekti į lopšelį-darželį vaikai su tėvais gali tik per jiems priskirtą įėjimą.
• Prie įėjimo dezinfekuokite rankas.
• Prašome vengti fizinio kontakto, laikytis tarp žmonių bent 1 metro atstumo.

 

Informacija bendruomenei apie ugdymo proceso organizavimą pateikta mokytojams.

Su Mokslo ir Žinių diena Jus!

 

 
 

Gerbiamieji lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomenės nariai,

 

INFORMUOJAME, KAD ĮEINANT Į DARŽELIO PATALPAS PRIVALOTE:

  • Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

  • Laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.);

  • Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys asmenys, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 2 metrų atstumas, jei atstumas neišlaikomas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

  • Laikytis griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

  • Prašome vaikus atvesti tik per tą įėjimą, kuris skirtas Jūsų grupei. Į grupės persirengimo patalpas gali užeiti tik vienas suaugęs žmogus;

  • Į įstaigą vaiką galima atvesti tik visiškai sveiką (be slogos, kosulio, temperatūros ir kitų simptomų.

Saugoikime savo ir kitų sveikatą.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Sprendimas 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840.

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. liepos 24 d. protokolinis nutarimas Nr. 1.53-7.

 
 
2020-08-24 |

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC)

2020 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO SUSIRINKIMAI/POSĖDŽIAI

 

 

Data

Laikas (val.)

Vieta

Susirinkimas/posėdis

Tema

2020-08-26

16.30 val.

Muzikos salė

Priešmokyklinių grupių tėvų (globėjų), priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir administracijos darbuotojų susirinkimas

Dėl teisės aktų reglamentuojančių priešmokyklinių grupių veiklą informacijos pateikimo.

2020-08-27

13.00 val.

Direktoriaus kabinetas

Profesinės sąjungos informavimo ir konsultavimo susirinkimas

 

Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) darbuotojų, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.

2020-08-28

13.00 val.

Metodinis kabinetas

Mokytojų tarybos posėdis

 

1. Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ priešmokyklinės grupės 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano projekto aptarimo.

2. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

3. Dėl kandidato į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

4. Kiti klausimai.

2020-08-31

13.00 val.

Muzikos salė

Bendruomenės susirinkimas

1. Dėl kandidato į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

2. Dėl lopšelio-darželio 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo tęstinumo.

3. Dėl darbo grafiko 2020-2021 m.m.

4. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

5. Dėl Sporto rėmimo fondo paraiškos aptarimo.

6. Dėl SAM vadovo sprendimų 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840 vykdymo.

7. Dėl lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo, priminimo (struktūra, pareigybių sąrašas, vidaus teisės aktai (pareigybės aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės, pedagogų etikos kodeksas), savivaldybės, ministerijų, respublikos teisės aktai).

2020-08-31

16.30 val.

Direktoriaus kabinetas

Mokyklos tarybos ir Tėvų komiteto posėdis

 

Lopšelio-darželio direktoriaus teikiami klausimai-informacija:

1. Dėl kandidato (tėvų atstovo) į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

2. Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ priešmokyklinės grupės 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano projekto.

3. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

4. Dėl darbuotojų 2020–2021 m. m. darbo grafiko aptarimo.

5. Dėl SAM vadovo sprendimų 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840 vykdymo.

 

P. s. Susirinkimų/posėdžių metu dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito.

 
 
2020-08-13 | Dėl priėmimo laiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Dėl priėmimo laiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo.

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>