Naujienos spausdinti
2018-08-20 | APKLAUSA UGDYTINIŲ TĖVAMS „BŪRELIŲ VIEKLOS ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE“

Siekiant tobulinti lopšelio-darželio veiklą, analizuojame savo klientų – vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir perspektyvas.

Apklausos tikslas – atlikti tėvų lūkesčių dėl būrelių veiklos lopšelyje-darželyje organizavimo tyrimą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti tyrime. Anketą rasite čia

 
 
2018-08-17 | SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

 

Įstatymas įpareigoja tėvus kasmet iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu vaiko iki 18 metų sveikatos patikrinimu. Vasara – atostogų metas, todėl dauguma šia prievole susirūpina mokslo metų pradžioje. Norint išvengti spūsčių prie gydytojų kabinetų, rekomenduojame vaiko sveikatos pažymėjimais pasirūpinti dar neprasidėjus naujiems mokslo metams.

Atkreipiame dėmesį, kad po apsilankymo pas šeimos gydytoją, tėveliai privalo vaiką nuvesti ir pas gydytoją odontologą, kad būtų visapusiškai patikrinta vaiko sveikata. Visa tai atliekama ne dėl formalumo, bet ir dėl vaiko sveikatos ir gerovės.

Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. Su šia sistema dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tik tada, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę E sveikatos sistemą. Šiuo metu Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys.

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius), sveikatos pažymėjimo duomenis sistemoje numatoma kaupti 2019-2020 m. Dėl šios priežasties sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tėvai privalės perduoti asmeniškai (į rankas) arba išsiuntę elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas yra sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Vienu metu galioja tik vienas pažymos peržiūros kodas. Sukūrus naują pažymos peržiūros kodą, ankstesnysis kodas nustoja galioti.

Sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius šiuos žingsnius: 

1. Prisijungti prie E. sveikatos portalo ir pasirinkti reikiamą medicininę pažymą;
2. Atidaryti medicininės pažymos, kuriai norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą; 
3. Pasirinkti sukurti pažymos peržiūros kodą.

 
Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Rekomendacijos yra teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos (pvz. fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai, lėtinės ligos ir sutrikimai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas). Įstaigos, vykdančios neformaliojo ugdymo programas, sutartyse turės numatyti, kad pažyma būtina tokiu atveju, jeigu gydytojas nuspręs, kad užsiėmimas gali pakenkti vaiko sveikatai. 

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėveliams už patikrą mokėti nereikės.

 

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 
 
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKA

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS  Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

 
 
2018-08-13 | Susirinkimai

Mieli tėveliai (globėjai), gerbiama Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomene,

Organizuojami susirinkimai:

2018 m. rugpjūčio 22 d. 13.00 val. Tarybos posėdis (direktoriaus kabinete).

2018 m. rugpjūčio 28 d. 16.30 val. Priešmokyklinių grupių susirinkimas (muzikos salėje).

2018 m. rugpjūčio 31 d. 13.00 val. Bendruomenės susirinkimas (muzikos salėje).

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2018-07-19 | Kviečiame į parodą

Kviečiame į parodą

 

Maloniai kviečiame į vaikų piešinių parodą „Esu sąžiningas“.

Vieta: Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" parodos tvora.

Paroda veiks nuo liepos 19 iki liepos 31 d.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  17   18   19   20   21   22   23   30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>