Naujienos spausdinti
2021-03-09| Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Vienybės ir ryžto diena!

Nuoširdžiai sveikiname Jus Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, linkėdami ir šiandien būti veržliems ir ryžtingiems, tikėti savimi ir savo Valstybe. Tegul laisva Lietuva kiekvieną iš mūsų įkvepia santarvei, kūrybai ir pasididžiavimo jausmui. Sutikime šią šventę papuošdami savo namus trispalvėmis, o veidus – šypsenomis!
Su Laisvės švente Jus visus!

Su nuoširdžiausiai sveikinimais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios proga – direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2021-02-25 | SVEIKINIMAS

 

Visagino lopšelis-darželis

„Auksinis gaidelis

(Vaikystės pedagogikos centras)

mini 35 metų veiklos sukaktį

 

 

 „Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti,
 vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam,
kaip vaikui, suteikia laimės“. 
( J. M. Pestalocis) 

 

„Rūpindamiesi kitų laime, mes randame ir sąvąją“, - taip skamba didžiojo filosofo Platono mintis.

Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ rūpinimąsi kitais jau skaičiuoja 35 metus – trisdešimt penki rugsėjai su gausybe nedrąsių mažylių, įsikibusių tėveliams į rankas, trisdešimt penkeri prisirišimo rudenų, žiemų, pavasarių ir vasarų, per kuriuos pamilti ir  užauginti vaikystės sparnai, paspaustos išsiskyrimui išleistuvių rankos. Tai 35 atsakingo, kupino ieškojimo, kruopštaus darbo metų, atiduotų prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui. Per 35 metus darželio gyvenime įvyko nemažai pokyčių – keitėsi žmonės, aplinka, veiklos irt grupių pavadinimai, bendruomenės tikslai. Šiandien darželis didžiuojasi savo darbščiu, talentingu, kūrybingu ir, svarbiausia, laimingu kolektyvu. Rašytojo Makso Frišo posakiui „Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina“ per trisdešimt penkerius metų įrodė, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Įstaiga tikrai turi kuo didžiuotis, jos bendruomenė yra susitelkusi, kūrybinga, stipri, savo nuveiktais darbais žinoma ne tik Visagino mieste, bet ir šalyje.

Tikiuosi ir viliuosi, kad ir ateinantys metai bus pažymėti visų prasmingu darbu bei išugdyta ne viena kultūringų, darbščių ir savo kraštą mylinčių visaginiečių karta.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbo ir tebedirba mūsų įstaigoje. Jūs esat patys svarbiausi vaikui, nes kruopščiai, kūrybingai dirbate visus darbus. Šios gražios šventės proga linkiu jums sveikatos, kūrybingumo, sumanumo ir dar daugiau gerumo.

Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas akimirkas.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2021-02-15 | INFORMACIJA DĖL COVID-19 INFEKCIJOS ATVEJO GRUPĖJE „SAULUTĖS"

 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. Įsakymas Nr. ĮV-E-109

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) „SAULUČIŲ“ GRUPĖJE

 
 
2021-02-15 | Vasario16-ąją Lietuva švenčia Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Vasario16-ąją Lietuva švenčia Nepriklausomybės atkūrimo dieną, vaikų vadinama Lietuvos Gimtadieniu. 

plačiau
 
2021-02-15 | SVEIKINIMAS

SU VASARIO 16-ĄJA - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.
Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…
(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)


Miela lopšelio-darželio bendruomene,

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę.
Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.
Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.
Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>