Naujienos spausdinti
2021-03-26 | KVIEČIAME DALYVAUTI PARODOJE

     

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  virtualios kūrybinių darbų parodos „Visos gėlės, tau mamyte“ nuostatai atsisiųsti

 
 
1,2% parama mokyklai

1,2% parama mokyklai

Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Vertiname tai, kad turime progą mokyti Juos ir kartu mokytis iš Jų. Esame dėkingi už Jūsų paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Dėkojame už Jūsų skirtą paramą iš  1,2 proc. GPM. 

Šiais metais vėl kreipiamės į tėvelius (globėjus), senelius ir kitus geros valios žmones, turinčius gerų ketinimų mus paremti, aukojant iki 1,2 proc.

Duomenys, reikalingi užpildyti prašymą:

1. Paramos gavėjo pavadinimas – Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC).

2. „Auksinio gaidelio“ mokyklos kodas 190230639.

3. Paramos gavėjo adresas – Tarybų g. 9, Visaginas..

4. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) sąskaita Nr.  LT607300010002620498

Nuoširdžiai dėkojame Visiems, remiantiems „Auksinio gaidelio“ mokyklą.

 
 
2021-03-12 | Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas darželyje

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos Kovo 11-osios minėjimas darželyje

 

Kovo 10 d. lpšelyje-darželyje  vyko Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas,    kurio metu vaikai  sužinojo, kuo svarbi ši data mūsų valstybei, žmonėms. Aptarė, kodėl svarbu būti laisvais ir nepriklausomais. Dainavo dainas  bei deklamavo gražiausias poetų eiles.

 

 

plačiau
 
2021-03-09| Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Vienybės ir ryžto diena!

Nuoširdžiai sveikiname Jus Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, linkėdami ir šiandien būti veržliems ir ryžtingiems, tikėti savimi ir savo Valstybe. Tegul laisva Lietuva kiekvieną iš mūsų įkvepia santarvei, kūrybai ir pasididžiavimo jausmui. Sutikime šią šventę papuošdami savo namus trispalvėmis, o veidus – šypsenomis!
Su Laisvės švente Jus visus!

Su nuoširdžiausiai sveikinimais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios proga – direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2021-02-25 | SVEIKINIMAS

 

Visagino lopšelis-darželis

„Auksinis gaidelis

(Vaikystės pedagogikos centras)

mini 35 metų veiklos sukaktį

 

 

 „Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti,
 vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam,
kaip vaikui, suteikia laimės“. 
( J. M. Pestalocis) 

 

„Rūpindamiesi kitų laime, mes randame ir sąvąją“, - taip skamba didžiojo filosofo Platono mintis.

Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ rūpinimąsi kitais jau skaičiuoja 35 metus – trisdešimt penki rugsėjai su gausybe nedrąsių mažylių, įsikibusių tėveliams į rankas, trisdešimt penkeri prisirišimo rudenų, žiemų, pavasarių ir vasarų, per kuriuos pamilti ir  užauginti vaikystės sparnai, paspaustos išsiskyrimui išleistuvių rankos. Tai 35 atsakingo, kupino ieškojimo, kruopštaus darbo metų, atiduotų prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui. Per 35 metus darželio gyvenime įvyko nemažai pokyčių – keitėsi žmonės, aplinka, veiklos irt grupių pavadinimai, bendruomenės tikslai. Šiandien darželis didžiuojasi savo darbščiu, talentingu, kūrybingu ir, svarbiausia, laimingu kolektyvu. Rašytojo Makso Frišo posakiui „Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina“ per trisdešimt penkerius metų įrodė, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Įstaiga tikrai turi kuo didžiuotis, jos bendruomenė yra susitelkusi, kūrybinga, stipri, savo nuveiktais darbais žinoma ne tik Visagino mieste, bet ir šalyje.

Tikiuosi ir viliuosi, kad ir ateinantys metai bus pažymėti visų prasmingu darbu bei išugdyta ne viena kultūringų, darbščių ir savo kraštą mylinčių visaginiečių karta.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbo ir tebedirba mūsų įstaigoje. Jūs esat patys svarbiausi vaikui, nes kruopščiai, kūrybingai dirbate visus darbus. Šios gražios šventės proga linkiu jums sveikatos, kūrybingumo, sumanumo ir dar daugiau gerumo.

Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas akimirkas.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>