Naujienos spausdinti
2017-11-13 | KVIETIMAS DALYVAUTI APKLAUSOJE „APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2018 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO"

2017 m. rugsėjo 14 d. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-105 „Dėl lopšelio-darželio  2018 m. veiklos plano rengimo,  įgyvendinimo, stebėsenos, tikslinimo ir ataskaitos rengimo darbo grupės sudarymo“ inicijuotas 2018 metų veiklos plano rengimas.

Metų veiklos planas lopšelio-darželio veiklai yra labai svarbus. Turėdamas metinius veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius lopšelis-darželis gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą.

Kviečiame lopšelio-darželio bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 2018 m. veiklos plano rengime, ir teikti savo siūlymus – priemones. Tik visų mūsų pastangomis parengtas veiklos planas, atspindės teisėtus bendruomenės lūkesčius, prisidės prie veiklos tobulinimo, užtikrins racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Apklausos formą rasite čia.

 
 
2017-11-29 Rūpestingų rankų šventė

Lopšelyje-darželyje 2017 m. lapkričio 29 d. vyko „Rūpestingų rankų šventė“ skirta lopšelio-darželio darbuotojams. Pagerbti darbuotojai ugdytinių dainelėmis, šokiais, eilėraštukais ir puikiomis dovanėlėmis.

plačiau
 
2017-11-29 | PADĖKA

Lopšelio-darželio bendruomenė 2017 m. lapkričio mėnesį prisijungė prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją.

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius pareiškė PADĖKĄ.

Džiaugiamės, kad kartu kurdami meniškas rankas, prisilietė prie tolerancijos temos visa lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" bendruomenė.

 
 
2017-11-21 Paroda „Vaiko dienos"

 

 Paroda „Vaiko dienos" 

plačiau
 
2017-11-16 | TOLERANCIJOS DIENA LOPŠELYJE-DARŽELYJE

 

 

TOLERANCIJOS PARODA LOPŠELYJE-DARŽELYJE

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  36   37   38   39   40   41   42   50  60  70  80  90  100  sekantis  >>