Naujienos spausdinti
2019-03-08 |

„Mūsų blynai patys skaniausi, o muzika garsiausia“

 

Maslenica – viena seniausių, savičiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių.  Maslenica – tai linksmos žiemos palydėtuvės, su viltimi greičiau sulaukti pavasario ir jo šilumos, laukiant pavasario žalumos ir gamtos pabudimo. „Žiema, žiema, dink iš kiemo“, - taip šaukia visi karnavalo dalyviai, norėdami sutikti pavasario saulėgrįžą bei pavasarinius saulės spindulius. Svarbiausias Maslenicos patiekalas – blynai,  kurie yra svarbus šventės atributas, turi savo vietą ir reikšmę šioje šventėje: jie turi būti apvalūs, paskrudę, šilti. Blynai simbolizuoja saulę, kuri vis labiau ir šilčiau šviečia, dienos ilgėja. Praėjo daug šimtmečių, kaitėsi tradicijos, tačiau Maslenica vis dar gyvuoja ir yra švenčiama. Žmonės ją sutinka ir palydi norėdami linksmybių sūkuryje pamiršti rūpesčius.  Maslenica – tai visą savaitę besitęsianti šventė,  kurioje gausu rusų liaudies ratelių, tradicinių skambių dainų, šokių, žaidimų, o svarbiausias šventės paprotys – pačių pagamintos žiemos baidyklės – Maslenicos sudeginimas.  Prieš deginant Žiemos baidyklę dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai ir visaip kitaip linksminamasi.

Tradiciškai linksmai ir šventiškai mūsų lopšelyje-darželyje paminėta ši tradicinė slavų šventė.  Mes darželyje taip pat stengiamės jas išlaikyti, vaikams parodyti ir papasakoti. Vaikai kartu su auklėtojomis ir tėvais gamino kaukes.    

Kovo 5 d. nuo pat ryto darželyje skambėjo muzika, vaikščiojo po grupes persirengėliai, kurie kvietė į kiemą. Kieme vaikus ir svečius sutiko Skomorochas, Žiema ir Pavasaris.  Visą rytmetį dainavom, šokom, blynais vaišinomes, ir žiemą iš kiemo varėm. Labai jau pavasario visiems norisi.

                                                                                Parengė „Bitučių“ grupės auklėtoja  Larisa Minič

 
 
2019-02-27 |

Visagino lopšeliui-darželiui

„Auksinis gaidelis“

 33-ji

 

 „Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti,
 vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam,
kaip vaikui, suteikia laimės“. 
( J. M. Pestalocis) 

 

„Rūpindamiesi kitų laime, mes randame ir sąvąją“, - taip skamba didžiojo filosofo Platono mintis.

Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ rūpinimąsi kitais jau skaičiuoja 33 - ius metus – trisdešimt trys rugsėjai su gausybe nedrąsių mažylių, įsikibusių tėveliams į rankas, trisdešimt prisirišimo rudenų, žiemų, pavasarių ir vasarų, per kuriuos pamilti ir  užauginti vaikystės sparnai, paspaustos išsiskyrimui išleistuvių rankos. Tai 33 atsakingo, kupino ieškojimo, kruopštaus darbo metų, atiduotų prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui. Per 33 metus darželio gyvenime įvyko nemažai pokyčių – keitėsi žmonės, aplinka, pavadinimai, bendruomenės tikslai. Šiandien darželis didžiuojasi savo darbščiu, talentingu, kūrybingu ir, svarbiausia, laimingu kolektyvu. Rašytojo Makso Frišo posakiui „Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina“ per trisdešimt trejus metus įrodė, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Įstaiga tikrai turi kuo didžiuotis, jos bendruomenė yra susitelkusi, kūrybinga, stipri, savo nuveiktais darbais žinoma ne tik Visagino mieste, bet ir šalyje.

Tikiuosi ir viliuosi, kad ir ateinantys metai bus pažymėti visų prasmingu darbu bei išugdyta ne viena kultūringų, darbščių ir savo kraštą mylinčių visaginiečių karta.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbo ir tebedirba mūsų įstaigoje. Jūs esat patys svarbiausi vaikui, nes kruopščiai, kūrybingai dirbate visus darbus. Šios gražios šventės proga linkiu jums sveikatos, kūrybingumo, sumanumo ir dar daugiau gerumo.

Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas akimirkas.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 
 
2019-02-18 | Pilietinė akcija „Į darželį su vėliavėle“

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Siekiant paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 18 d. mūsų lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ buvo organizuota pilietinė akcija „Į darželį su vėliavėle“. Pagrindinis akcijos tikslas –

ugdyti darželio bendruomenės pilietiškumą, skatinti domėjimąsi savo šalies valstybine simbolika ir pasididžiavimą savo valstybe. Dalyvavo įstaigos ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, jų tėvai ir pedagogai. Vaikai su tėvų pagalba iš spalvoto popieriaus namuose pagamino vėliavėles. Pirmadienio rytą mūsų ugdytiniai su trispalvėmis vėliavėlėmis rankose atėjo į darželį. Dabar šventinės  vėliavėlės ne tik puošia įstaigos koridoriaus palanges, bet ir primena praėjusią šventę. Akcijos iniciatorės – lopšelio-darželio pedagogės – Larisa Pilkionienė, Maria Drinevskaya, Valentina Katyševa, Svetlana Kolodynskaja nuoširdžiai dėkoja akcijos dalyviams.

 

Informaciją parengė „Voveriukų“ grupės auklėtoja Valentina Katyševa

plačiau
 
2019-02-16 |

SU VASARIO 16-ĄJA - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.
Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…
(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)

Miela lopšelio-darželio bendruomene,

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę. 
Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.
Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.
Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2019-02-02 | DALYVAUJAME ES PROJEKTE

Mūsų lopšelis-darželis dalyvauja

 

2014-2020 EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE projekto atrankoje 

„Įsisąmoninimo psichologija grįstos metodikos taikymas siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0013"

 

Projekto tikslas yra pagerinti ugdymui(si) palankų psichologinį mikroklimatą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei jų kokybę, integruojant įsisąmoninimo psichologija (angl. mindfulness) grįstus metodus, pritaikytus vaikams, mokytojams ir tėvams, į ugdymo įstaigų veiklos procesus. Projekto metu trys Kauno miesto savivaldybės, viena Visagino savivaldybės ir viena Šiaulių r. savivaldybės ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudarys palankias ugdymosi sąlygas įdiegdamos inovatyvius metodus ir praktikas, skirtas įsisąmoninimu grįstų metodikų panaudojimui ugdymo procese. Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos padės ikimokyklinio ugdymo specialistams įsisąvinti ir pritaikyti ugdymo veikloje įsisąmoninimo psichologija grįstu metodus ir taip pagerinti ugdymo įstaigų veiklos procesus. Lopšelis-darželis šiuo projektu gerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, įdiegiant ir taikant įsisąmoninimo psichologija grįstas ugdymo metodikas bei tobulinant ir stiprinant vaikų asmeninius bei socialinius įgūdžius. Taip pat būtų padidinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir įvairovė, labiau atitiktanti pedagogų bei vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.

 daugiau http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/isisamoninimo-psichologija-gristos-metodikos-taikymas-siekiant-gerinti-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-kokybe

 
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5   6   7   8   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>