Naujienos spausdinti
2016-06-02 | KVIEČIAME SIŪLYTI IDĖJAS

KVIEČIAME SIŪLYTI IDĖJAS


Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija kviečia lopšelio-darželio bendruomenę dalyvauti ir teikti idėjas 2014–2020 m. INTERREG Latvijos ir Lietuvos programai, skirtoje Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtros bendradarbiavimo skatinimui, projektinėmis galimybėmis.

Dėl dalyvavimo aptarta ir pritarta lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdyje, lopšelio-darželio tėvų komiteto posėdyje.

Raginame visus aktyviai dalyvauti LAT-LIT programoje, pasinaudoti programos galimybėmis įgyvendinti įdomias ir patrauklias idėjas, plėtojant paslaugas aplinkotvarkos/ekologijos, turizmo, socialinės įtraukties, gyvenimo kokybės gerinimo srityse. Idėjas teikti iki birželio 6 d. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irinai Petrovai, atsakingai už lopšelio-darželio projektinę veiklą. Plačiau apie projektą skaityti

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 
 
2016-04-03 INFORMACIJA BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVAMS

 2016 m. kovo 31 d. Visagino savivaldybės sprendimu Nr. TS-47 nustatytas priėmimo laikas į Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2016 m. liepos 25 d. sprendimas

Prašome teikti prašymus į priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Prašymo formą galite rasti lopšelio-darželio interneto svetainėje www.auksinisgaidelis.lt arba kreiptis į lopšelio-darželio sekretorę-archyvarę.

Prašymai priimami sekretorės-archyvarės kabinete.

Informacija teikiama tel. (8 386) 71 706, 72 057.

 

Leidinys tėvams „Jūsų vaikas-  priešmokyklinukas“

 

 
 
2016-05-07 | Priešmokyklinės grupės „Žvaigždutės" išleisuvės

2016 m. gegužės 27 d. Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis" vyko priešmokyklinės grupės „Žvaigždutės" išleistuvės.

plačiau
 
2016-06-18 | Dalyvaujame projekte „Aš už Lietuvą"

Kvietimas

Kviečiame

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" bendruomenę kurti edukacines erdves ugdytiniams ir darbuotojams.

Kodėl verta įsitraukti?

Kuriame ir modernizuojame vaikams edukacines erdves teritorijoje, vidaus patalpose vaikų kompetencijom ugdyti, darbuotojų sąlygoms gerinti.

Kokia nauda bendruomenei?

Susitelkimas, bendradarbiavimas, kultūros plėtotė, pažintinė veikla.

Kaip pasiruošti, ką atsinešti?

Atsinešti sodinukų, gėlių, vaistažolių sėklų ar daigų, daržovių sėklų, įvairių spalvų dažų ir teptukų dažymui, vienkartines pirštines, ir dar, ko negaila.

 

Laikas
2016 05 31
15:00 – 18:00
Vieta
Tarybų g. 9, Visaginas
 
Pilietinis projektas „Aš už Lietuvą!” pirmasis pasitinka mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį. Jo idėja – padovanoti po gerą darbą savo šaliai ir taip drauge kurti šaunesnę Lietuvą.

 

 
 
2016-05-18 | Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bendruomenė kuria edukacines erdves

Mūsų lopšelyje-darželyje siekiama vykdyti šiuolaikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pritaikant esamas ir kuriant naujas edukacines erdves. Kuriame ir modernizuojame vaikams edukacines erdves teritorijoje, vidaus patalpose vaikų kompetencijom ugdyti, darbuotojų sąlygoms geriniti.

Tobulinant ir kuriant edukacines erdvės, kurių metu bendradarbiaujant su vaikais, tėvais, auklėtojomis ir kitais įstaigos darbuotojais, susipažįstame su esamomis edukacinėmis erdvėmis, išklausome dalyvių vertinimus ir jų vizijas, pageidavimus,  apsvarstome finansines galimybes, numatome priemones edukacinių erdvių turtinimui, plėtojimui, nuolat analizuojame erdvių būklę ir stengiamės užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir jų vykdymo procesas būtų kokybiškas. Siekiame atnaujinti, sukurti ir modernizuoti vaikams edukacines erdves teritorijoje, vidaus patalpose vaikų kompetencijom ugdyti, darbuotojų sąlygų gerinimui.

Šį mėnesį sukūrėme edukacinę erdvę „Daržas“, kurioje pedagogai su ugdytiniais sėjo daržoves ir vaistažoles. Dalyvaujame projekte Aš už Lietuvą. http://asuzlietuva.lt/#/veiklos/879

Su meile ir džiaugsmu vaikai atliko darbinį procesą, įsipareigojo vykdyti stebėseną ir priežiūrą bei laukti gausaus derliaus.

 

Direktorė Laima Šamatavienė

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  47   48   49   50   51   52   53   60  70  80  90  100  sekantis  >>