Naujienos spausdinti
2017-02-25 | Pasilinksminimas „Laputė-gudruolė“ ankstyvojo amžiaus vaikams

Vasario 23 d. ankstyvojo amžiaus vaikams (1 – 3 m.) įvyko pasilinksminimas  „Laputė-gudruolė“.

Pasilinksminimo tikslas: lavinti vaikų muzikinius gebėjimus, plėsti akiratį, sukruti džiaugsmingą atmosferą; įtraukti tėvus į ugdomąją veiklą, dalintis su įstaigos pedagogais gerąja patirtimi.

 

Grupės „Meškiukai“ auklėtojos Liudmila Klimova ir Natalja Solovjova

plačiau
 
2017-02-13 | SU VASARIO 16-ĄJA - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,

nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.

Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –

mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…

(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)

 

 

Miela lopšelio-darželio bendruomene,

 

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę. 

Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.

Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.

Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 
 
2017-02-16 | Konsultacija tėvams „Sensorinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“

Vasario 15 d. lopšelio-darželio „Trobos“ patalpoje įvyko konsultacija tėvams „Sensorinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“.

Grupės „Meškiukai“ Auklėtojos Liudmila Klimova ir Natalja Solovjova

 

 

plačiau
 
2017-02-16 |" Pasilinksminimas „Sniego takeliais“ ankstyvojo amžiaus vaikams

Vasario 14 d. grupės „Meškiukai“ vaikams (2 – 3 m.) įvyko sporto pasilinksminimas lauke kartu su tėvais „Sniego takeliai“.

Grupės „Meškiukai“ Auklėtojos Liudmila Klimova ir Natalja Solovjova

 

 

plačiau
 
2017-01-13 | Dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13-oji – ne tik atminimo diena, tai – mūsų visų laisvės diena, kurios atminimą geriausiai įprasmina mūsų meilė laisvai Lietuvai ir atsakomybė už jos ateitį. Lopšelyje-darželyje grupių, koridorių ir kabinetų languose sužibo žvakutės, kurių liepsnelės šildė ir  ramino prisiminimus.
Linkime, kad kovotojų už Lietuvos laisvę pavyzdys įkvėptų tikėti savo jėgomis ir toliau kurti stiprią ir laisvą Lietuvą!

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  47   48   49   50   51   52   53   60  70  80  90  100  sekantis  >>