Naujienos spausdinti
2016-07-22 | KVIETIMAS
 
 
2016-07-01 | Kviečiame balsuoti už „Auksinio gaidelio“ projektą „Daugiatautėje šeimoje – tautiniai kostiumai“

Mūsų lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) dalyvauja projekto konkurse GERIDARBAI.LT, kurį organizuoja „SMScredit.lt.

Projekto pavadinimas  „Daugiatautėje šeimoje – tautiniai kostiumai“.

Projekto tikslas: Tautinių drabužių pirkimas.

Projekto uždaviniai: Nupirkti arba užsakyti siuvimui tautinius drabužius mergaitėms ir berniukams.

 

Nuoroda balsavimui

plačiau
 
2016-07-06 | Lopšelyje-darželyje kuriamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės

Lopšelyje-darželyje kuriamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės
 

Mūsų lopšelyje-darželyje siekiama vykdyti šiuolaikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pritaikant esamas ir kuriant naujas edukacines erdves. Kuriame ir modernizuojame vaikams edukacines erdves teritorijoje, vidaus patalpose vaikų kompetencijoms ugdyti, darbuotojų sąlygoms gerinti.

Tobulinant ir kuriant edukacines erdvės, kurių metu bendradarbiaujant su vaikais, tėvais, auklėtojomis ir kitais įstaigos darbuotojais, susipažįstame su esamomis edukacinėmis erdvėmis, išklausome dalyvių vertinimus ir jų vizijas, pageidavimus,  apsvarstome finansines galimybes, numatome priemones edukacinių erdvių turtinimui, plėtojimui, nuolat analizuojame erdvių būklę ir stengiamės užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir jų vykdymo procesas būtų kokybiškas.

 

Mūsų tikslas - skatinti  bendruomenės susibūrimą, susitelkimą gerinant ugdytinių ir darbuotojų sąlygas.

Lopšelio-darželio tėvams pritarus, aptarėme lopšelio-darželio tėvų komitete, sutelkėme aktyvią komandą ir pradėjome lopšelio-darželio pavėsinių – verandų atnaujinimo procesą. Ugdytinių mamytės, priešakyje su ugdytinės mama Karina Salnikova, tėveliais, broliais ir netgi seneliais bei lopšelio-darželio darbuotojais, per dvi savaites pakeitėme, paįvairinome ir pagražinome lauko edukacines erdves, tai yra nudažėme visas lopšelio-darželio vaikų pavėsines – verandas.

Įgyvendinus tokią gražią ir prasmingą iniciatyvą, nesustojame. Kartu su pedagogais ir ugdytiniais sukūrėme edukacinę erdvę „Daržas“, kurioje pedagogai su ugdytiniais sėjo daržoves ir vaistažoles. Su meile ir džiaugsmu vaikai atliko darbinį procesą, įsipareigojo vykdyti stebėseną ir priežiūrą bei laukti gausaus derliaus.

Dalyvaujame projekte „Aš už Lietuvą“ – bendruomenės susitelkimas, bendradarbiavimas, kultūros plėtotė, pažintinė veikla dalyvaujant pilietiniame projekte  „Aš už Lietuvą!” įvertinta padėkos raštu.

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka esame apdovanoti už bendruomenės dalyvavimą bendruomenių metų konkurse.

Parengėme projekto paraišką ir dalyvaujame paramos programoje „Geridarbai.lt“, su projektu „Daugiatautėje šeimoje – tautiniai kostiumai“ – tai SMScredit.lt iniciatyva rengiamas ilgalaikis projektas, kurio pagrindinis tikslas – padėti įgyvendinti geras ir gražias idėjas. Mes tikime, kad net ir maži darbai gali lemti didelius pasikeitimus!

Rengiama lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ edukacinių erdvių plėtojimo programa tikslingai papildys ugdymo edukacinių erdvių turtinimą ir plėtojimą, bus nuolat analizuojama erdvių būklė. Visi kartu sieksime sudaryti sąlygas, kurios tenkintų ugdytinių ugdymo saviraiškos poreikius, laiduotų ugdymo kokybę.

Nuoširdus AČIŪ lopšelio-darželio bendruomenei, dėkoju visiems dalyvavusiems edukacinių erdvių kūrimo procese:  tėveliams ir jų šeimoms, darbuotojams, tai pat ir vaikučiams, kurie visada yra šalia, kartu su mumis. Labai džiaugiuosi, kad esate tikrai aktyvūs, kūrybingi ir talentingi lopšelio-darželio bendruomenės nariai.

Tik visi kartu bendradarbiaudami, kurdami šiltus, pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius, pasieksime pačių geriausių rezultatų ir džiaugsimės įstaiga, kurioje gera kiekvienam.

Iki ir po modernizacijos – žiūrėti nuotraukas.

 

Direktorė Laima Šamatavienė

plačiau
 
2016-07-05 | Didžiausi vasaros pavojai vaikams ir gydytojos patarimai, kaip suteikti pirmąją pagalbą

 

Skaityti

 

http://Didžiausi vasaros pavojai vaikams ir gydytojos patarimai, kaip suteikti pirmąją pagalbą

 
 
2016-06-30 | Apie mūsų lopšelį-darželį Visagino miesto laikraštyje Uab Sugardas

/out_data/sugardas-straipsnis014.jpg

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  57   58   59   60   61   62   63   70  80  90  100  sekantis  >>