Naujienos » APKLAUSOS spausdinti

 

2018-12-02  | Anketa lopšelio-darželio ugdytinių tėvams

 

Gerbiami tėveliai, rengiant 2019 m. veiklos planą, atsižvelgiant į iškeltus prioritetus, norime išsiaiškinti esamą padėtį lopšelyje-darželyje, gaunamos ir teikiamos informacijos kokybę ir šeimos įsitraukimą į vaikų ugdymo(si) procesą, nustatyti kaip tėvai vertina bendruomenės organizuotą darbą, ugdymą, vaiko pasiekimus, aplinkos kūrimą.

Remiantis atliktu tyrimu, bus rengiamas/tobulintinas įstaigos veiklos planas, numatomos bendruomenės valdymo proceso optimizavimo gairės.

Šioje anketoje galima pažymėti ne vieną, o kelis, Jums labiausiai tinkančius atsakymus.

Užpildytą anketą siųskite el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt iki 2018 m. gruodžio 7 d. Iš anksto dėkojame.

Atsisiųsti anketą

 

 

2018-11-02  | 

 

Gerbiami lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomenės nariai,

lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2019 metams.

Apklausos būdu siekiame išsiaiškinti Jūsų pasiūlymus ir pageidavimus planuojant lopšelio-darželio veiklą bei gerinant jos kokybę.

Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai bus apibendrinti darbo grupėje ir įtraukti į veiklos planą.

Maloniai prašome užpildyti pateiktos lentelės priemones ir laukiamą rezultatą.

Užpildytas anketas prašome siųsti iki 2018 m. lapkričio 23 d.  el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt. Pedagogams anketas prašome siųsti el. paštu irina.petrova@auksinisgaidelis.lt Anketa patalpinta svetainėje www.auksinisgaidelis.lt („Apklausos“). Atsisiųsti anketą

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

2018-08-20  | APKLAUSA UGDYTINIŲ TĖVAMS „Būrelių vieklos organizavimas lopšelyje-darželyje“ ANKETA

 

2017-11-13  |  APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2018 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO atsisiųsti

 

2017-11-13  |  ANKETA-APKLAUSA UGDYTINIŲ TĖVAMS atsisiųsti

 

2016-11-24  |  APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2017 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO.  

 

2016-11-09  |  ANKETA-APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ TĖVAMS lietuvių kalba   rusų kalba

 

2016-09-07  |  APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL edukacinės aplinkos kūrimo

 

2015-11-02  |  APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2016 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO.  

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti