Naujienos » COVID-19 – INFORMACIJA spausdinti

 

2021-02-19  |

 

Karantino ribojimų keitimo planas

Pritarta karantino švelninimo planui: švietimo įstaigos duris atvers palaipsniui

Toliau savanoriškai testuojami šalies pedagogai ir švietimo sektoriaus darbuotojai

2021-02-15  | 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC)  DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PROFILAKTIŠKAI TIRIAMŲ DARBUOTOJŲ TYRIMO ATLIKIMO PLANO PATVIRTINIMO IR KOORDINATORIAUS SKYRIMO

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS” (VPC) PROFILAKTIŠKAI TIRIAMŲ ASMENŲ TYRIMO ATLIKIMO PLANAS

 

2021-01-04  | 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI (LOGOPEDAS, SOCIALINIS PEDAGOGAS), MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS (MUZIKOS PEDAGOGAS) DIRBA  NUOTOLINIU BŪDU

KARANTINO PABAIGOS 2021 M. SAUSIO 31 D.

Būkite sveiki, saugokite save ir kitus!

2021-02-15  |

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. Įsakymas Nr. ĮV-E-109

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) „SAULUČIŲ“ GRUPĖJE

 

2021-01-29  | 

DĖL Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINIŲ rekomendacijŲ papildymo  

2020-12-22  |  

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) „VESNIANOČKOS“ GRUPĖJE

 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS UTENOS DEPARTAMENTO RAŠTAS  DĖL SIŪLYMO TAIKYTI INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTĮ REŽIMĄ VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUKSINIS GAIDELIS“ VESNIANOČKA GRUPĖJE

 

2020-12-18  |  

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)  DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LOPŠELYJE-DARŽELYJE GRUPIŲ JUNGIMO IR DARBO ORGANIZAVIMO

 

 

2020-12-15  |  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418

 

 

2020-12- 11   |  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento raštas Dėl siūlymo taikyti infekcijų ploitimą ribojantį rėžimą Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" Saulučių grupėje

 

 

Visagino savivaldybės administracijos direktoraus Įsakymas

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) „SAULUČIŲ“ GRUPĖJE

 

2020-12-11 | VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS” (VPC) DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VISAGINO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC)

 

2020-12-10  |  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ BEI PRIVATAUS SEKTORIAUS DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020-12-07 Su COVID-19 susiję ribojimai (informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 7 d.)

 

Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val.

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2020-11-25  Karantinas pratęsiamas iki gruodžio 17 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/karantinas-pratesiamas-iki-gruodzio-17-d-taciau-leidziamas-muzieju-lankymas?fbclid=IwAR2qLw7IbWcQxbwQYedWlEqw77Cj3JCtVEVgOTRUsE8F5BoV6RYzbbNXshk

Pagalbos telefonai ir nuorodos

Paskelbti algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI (LOGOPEDAS, SOCIALINIS PEDAGOGAS), MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS (MUZIKOS PEDAGOGAS) DIRBA  NUOTOLINIU BŪDU

NUO 2020 M. LAPKRIČIO 18 D. IKI LAPKRIČIO 27 D.

Būkite sveiki, saugokite save ir kitus!

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE  2020 m. lapkričio 6 d.

 

Koronavirusas

 

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE COVID-19

 

2020-11-06  |  

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio (2020-11-07 iki 2020-11-30 d.) skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių:

 • Visi darbuotojai griežtai nešioja kaukes dengiančias burną ir nosį tiek patalpoje, tiek lauke;

 • Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą, turi tarp dalyvių išlaikyti 2 metrų atstumą;

 • Griežtai draudžiama būti pašaliniams žmonėms darželio patalpose;

 • Vaikai vyresni nei šešerių metų nešioja kaukes dengiančias burną ir nosį (lauke ir patalpoje); Leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims;

 • Draudžiami bet kokie susibūrimai, ar lankymasis kitose grupėse;

 • Draudžiamas būriavimasis prie virtuvės gaunant maisto produktus, maisto produktus gauti pagal nustatytą grafiką;

 • Vėdinti ir dezinfekuoti patalpas, dažnai plautis rankas.

 • Griežtai laikytis srautų atskyrimo (grupių izoliacijos).

 • Vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (sąlygos matuoti(s) temperatūrą.

 • Rankų ir aplinkos higiena.

 • Atlydinčių vaikų tėvelius prašome pabelsti į grupės duris, palaukti kol ateis mokytojas arba mokytojo padėjėjas ir perduoti jam vaiką. Draudžiama atsinešti bet kokius žaislus ar kitus daiktus (išskyrus drabužius).

 • Vaikas, kuris valgo pusryčius į grupę turi būti atvestas ne vėliau kaip 8.00 val. Vaikas, kuris nevalgo pusryčių, į grupę turi būti atvestas nuo 8.30 val. iki 9.00 val.

 • Pasiimti vaiką iš grupės taip pat galima tik pabeldus į grupės duris ir pranešus apie atėjimą. Grupėje dirbantis darbuotojas padės vaikui apsirengti ir išlydės jį per duris. Norint pasikalbėti su grupės mokytoju, tai daryti, kai mokytojas sutinka arba išlydi vaiką.

 • Jei koridoriuje susidaro daugiau tėvų, atvedusių ar laukiančių atsiimti vaiką, prašome laikytis saugaus atstumo koridoriuje ir dėvėti kaukę.

Laikykitės visų reikalavimų, saugokite save ir kitus. Tik būdami sąmoningi mes nugalėsime virusą ir vėl grįšime į normalų gyvenimą.

Į grupę atveskite tik sveiką vaiką. Jei Jūs ar vaikas turėjo kontaktą su sergančiu asmeniu, nedelsiant informuokite grupės auklėtoją.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, taip pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas, tačiau vyresniems moksleiviams pamokos turės būti organizuojamos nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys, jeigu bus užtikrintos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

https://lrv.lt/lt/naujienos/nuo-sestadienio-karantinas-visoje-salyje

 

Administracija

 

2020-09-25  |  VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

 

2020-09-25  |  VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS” (VPC) PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

Švietimo, mokslo ir sporto ministro kreipimasis 2020

Gerbiami mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai, jų tėvai, visi didelės švietimo bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums, visai švietimo bendruomenei už mokyklų pasirengimą naujiems mokslo metams, sklandų jų startą, lyderystę, bendruomenės sutelktumą ir operatyvius sprendimus nustačius COVID-19 atvejus. Kiekviena mokykla, kiekvienas mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į bendras rekomendacijas, pertvarkė įprastą mokyklos darbą. Mokinių klasėms priskirti kabinetai, atverti atsarginiai išėjimai, kitaip suplanuoti bendri renginiai. Dėl tinkamo srautų valdymo kai kuriose mokyklose ugdymas organizuojamas derinant mokymą mokykloje su nuotoliniu mokymu ar daliai klasių pradedant pamokas vėlesniu nei įprasta metu. Daugiausia pasikeitimų pajuto didelės mokyklos, kur net menkiausi judėjimo apribojimai pareikalauja didesnių administracijos, mokytojų ir mokinių pastangų.

Labai svarbu, kad bendruomenėse visi suprastų organizacinių pokyčių reikalingumą. Jie atlikti todėl, kad galėtume labiau saugoti vieni kitus: mokinius, mokytojus, visus darbuotojus ir mokyklose susitinkančiųjų šeimas.Suprantama, norisi gyventi laisvai ir įprastai, todėl pokyčiai kelia tam tikrų nepatogumų. Bendraudami su mokyklų vadovais, girdime jūsų lūkesčius, pasiūlymus. Atsižvelgus į juos, taip pat į pandeminę situaciją, rekomendacijos gali būti koreguojamos.

Pasibaigusi vasara į mokyklas sukvietė daugiau kaip 323 tūkst. mokinių. Matome situacijas, kai mokyklose nustatomi COVID-19 atvejai. Dėkoju mokyklų vadovams, mokyklų steigėjams - savivaldybių atstovams, kurie susidūrę su infekcijos atvejais, veikė sutelktai ir operatyviai, kartu priėmė sprendimus, operatyviai įtraukė ir informavo tėvus. Sėkmingas algoritmo taikymas yra puikus pavyzdys, kaip galima užkirsti kelią pandemijai ugdymo įstaigose.

Esame informavę mokyklas apie svarbiausius pirminius veiksmus nustačius ar įtarus COVID-19 susirgimo atvejį. Juos ir kitus veiksmus su mokyklomis artimiausiu metu taip pat aptars Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.veiksmus nustačius ar įtarus COVID-19 susirgimo atvejį. Juos ir kitus veiksmus su mokyklomis artimiausiu metu taip pat aptars Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

Kaip niekada svarbus mokyklos ir šeimos ryšys – tėvų pagalba ir atsakingas požiūris. Todėl kviečiu visus mokyklų bendruomenių narius laikytis mokyklose įvestų naujų taisyklių ir rekomendacijų. Jei mokykloje sutarta, kad mokiniai bendrose erdvėse dėvi kaukes ar kitas apsaugines veido priemones – pasirūpinkime, kad vaikai jas turėtų, padrąsinkime jas dėvėti. Jei mokyklos lauko teritorija nėra aptverta ir mokykla negali užtikrinti saugaus mokinių poilsio pertraukų metu lauke, padėkime mokyklai pasirūpinti mūsų vaikų saugumu ir poilsiu mokyklos viduje ir priminkime vaikams, kad jie neturėtų pertraukos metu palikti mokyklos lauko teritorijos, kai tai nėra būtina. Mokykla bus pajėgi sėkmingai tvarkytis su pandemijos iššūkiais tik tada, jei šeimos pritars mokyklos taisyklėms, jų laikysis ir bendradarbiaus su mokyklos administracija ir mokytojais, jei stebės vaikų sveikatą ir nerizikuos leisti į pamokas sergančiųjų.

Ar apsaugosime vienas kitą, labai priklauso nuo kiekvieno mūsų. Todėl kviečiu mokyklų bendruomenių narius visus sunkumus ir iššūkius įveikti dirbant kartu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras  Algirdas Monkevičius

Bendros rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19

Neformaliojo vaikų švietimo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Informacija tėvams

Plakatas apie rankų higieną

Operacijų vadovo sprendimai        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija