Naujienos » Maitinimas-valgiaraštis spausdinti

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (nauja redakcija)

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) SVEIKATAI PALANKUS VALGIARAŠTIS atsisiųsti

 

2021-01-29  | 

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PAPILDYMO  

 

 

Maitinimas

Lopšelyje–darželyje vaikai maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė).

Papildomai vaikai gauna pieno produktų pagal paramos programą „Pienas vaikams“ ir vaisių pagal „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ programą.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako lopšelio-darželio virėjai. Už maitinimo organizavimą, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio dietistas.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromas perspektyvinis valgiaraštis trims savaitėms su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraštį tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Lopšelis-darželis dalyvauja iniciatyvoje „Sveikatai palankus“ ir gamina sveikatai palankius patiekalus, naudojasi R. Bogušienės rekomenduojamu ,,Sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“. 

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais (SAM tvarkos aprašas);
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ reikalavimais
  3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais (VMVT aprašas).
  4. R. Bogušienės „Sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“, „Pavyzdiniu ikimokyklinių įstaigų 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“, 15 dienų perspektyviniu valgiaraščiu ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

 

ALERGENŲ SĄRAŠAS

 

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VAIKŲ MAITINIMĄ:

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836 Vilnius atsisiųsti 
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ PATVIRTINIMO 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. 510 Vilnius atsisiųsti
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS
  • DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Vilnius atsisiųsti