Paslaugos spausdinti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamų paslaugų sąrašas

 

Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje  ,,Auksinis gaidelis“ sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui  saugios ir sveikos gyvensenos įgudžiai.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos:

  •   pirmos medicininės pagalbos teikimas;
  •   ligų ir traumų prevencija;
  •   mitybos organizavimas;
  •   tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

  •   kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
  •   kalbos sutrikimų prevencija;
  •   pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
  •   mokyklos bendruomenę ir tėvelių švietimas, konsultavimas aktualiais  kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ir sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

SUTARTYS:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

 

PRAŠYMAI:

Priimti į budinčią grupę - atsisųsti

Išbraukti iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti

Išbraukti iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti

Išbraukti iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti

Perkelti vaiką į kitą grupę - atsisųsti

Priimti vaiką į lopšelį-darželį - atsisųsti

Priimti į priešmokyklinę grupę - atsisiųsti

Atvesti ir paiimti vaiką iš darželio - atsisiųsti

Taikyti lengvatą už vaiko maitinimą darželyje - atsisiųsti

 

 

 

Priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas 2012 m. gruodžio 13 d. Nr. TS-188

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

1. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m.gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"(Vaikystės pedagogikos centre) teikiamų patalpų nuomos paslaugos įkainiai:
1.1.  muzikos salės nuoma grupei iki 20 vaikų − 11,58 EUR už 1 valandą;

1.2.  sporto salės nuoma grupei iki 20 vaikų  − 11.58 EUR už 1 valandą;
1.3.  baseino nuoma grupei iki 10 vaikų − 28,96 EUR už 1 valandą.

2.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m.gruodžio 25 d.