Paslaugos spausdinti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamų paslaugų sąrašas

 

Lopšelyje-darželyje  ,,Auksinis gaidelis“ sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui  saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.