Teisinė informacija spausdinti

 

Lopšelio-darželio vidaus dokumentai:

 

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimai:

 

 

 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 ,,Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

  • Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo atsisiųsti
  • Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamos patalpų nuomos paslaugos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas